Всеки от нас е чувал за Валя Балканска, – жената, чийто глас придоби световна известност. В края на 60-те години американският изследовател Мартин Кьонинг прави записи на български народни песни и след сериозен подбор се спира на песента на българката – „Излел е Дельо хайдутин”. През 1977г. тя е включена в Златната плоча на „Вояджър” и е изпратена с американските космически апарати „Вояджър 1” и „Вояджър 2” като послание от Земята до далечния космос. Тук ще ви представим и един от трите варианта на песента:

„Излел е Дельо хайдутин”

Изльел йе Дельо хайдутин,
Хайдутин, янкеседжия
В Домбофци и Караджофци.
Заръча Делю, поръча
Даръдерскинем аяне,
Аяне, кабадаие:
– „Две лели имам ф селоно,
Да ми ги не потурчите,
Чи ку ви влезна ф селоно,
Много щът майки поплака,
По-много млади невести,
Ф корем ще дете поплака“.
Гюлсюме Делю думаше:
– „Варди са, Делю, чувай са,
Канят са да та премажат,
Леят ти куршум сребърен“.
Делю Гюлсюми викаше:
-„Гюлсюм, черноко момиче,
Кого е майка хранила
На Деля пушка да пукне
На Деля сабля да махне“?

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Иван Кънчев
Иван Кънчев е един от създателите на проекта "Българска история" и автор на четири книги. Бакалавър по "Международни отношения" в Софийския университет "Свети Климент Охридски", а към днешна дата се готви за магистърска степен по "Реторика". Най-засилен интерес проявява в областта на съвременната българска история - периода след 1944 година, демократичните промени в България и съпътстващите ги социални промени. Като любими свои теми посочва географията на селищата в България и инфраструктурните проекти.