Винаги сме казвали, че българската история е пропита с кръвта на дедите ни, които са копнеели за родината си и са давали мило и драго за нея. Някога е имало жертвоготовни родолюбци, чиито потомци днес сме ние. Убедени сме, че много от вас са наследници на тези велики българи, чиито имена не са познати на историците.

Паун Колев

Днес ще ви разкажем за пра-пра-пра-прадядото на нашия млад читател Владимир Емануилов. Дядо Паун (Пуне) Колев Златков е роден на 14 ноември 1828 година в с. Бракьовци, Годечко. Преселва се 14-годишен и се главява за селски свинар. Плащали му по 1 грош на свиня и за 4-5 години спечелил над 1000 гроша и 10 златни наполеона. Оженил се за дъщерята на една вдовица, която имала кръчма. Имал отличен търговски нюх и освен напитки започнал да продава и бакалски стоки. Той се смята за основател на търговията с бакалски стоки в Сливница. За кратък период от време дядо Пуне спечелил няколко хиляди гроша и след като турците напуснали Сливнишко, закупил голям имот – над 1200 дка. Той е един от видните дарители в Сливница. Заедно с Васил Гацев даряват земя за строителството на смесена прогимназия и гимназия. Дядо Пуне дарява още 73 дка ливада и 3,7 дка нива за издръжка на църквата и началното училище. Върху негов имот са построени сградата на общината и градинката пред Военния клуб в Сливница. Част от имотите си раздал на бедни и безимотни селяни.Паметникът на дядо Пуне в Сливница е издигнат в знак на признателност от неговите съселяни.

Той е бил основният инициатор за започване на строежа на православния храм “Св. св. Кирил и Meтoдий” в Сливница. След освобождението дядо Пуне е училищен и църковен настоятел. Умира на 26 август 1919 годинa.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.