В шестия епизод от третия сезон на поредицата Ви представяме легенди и предания от град Бяла Черква.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.

1 коментар

  1. Късото изложение на г-жа Георгиева съдържаше няколко грешки, които трябва вече да се преодолеят. Средновековното селище носи същото име – Бяла черква, а не Белинска Бяла черква. Аз не случайно апелирам това селище да се нарича Дяснобрежна Бяла черква. Читалището започва своята реална дейност през 1865-1866 г. и е едно от първите 10 в България, а не ,,първото селско“. Местният революционния комитет не е основан през 1872 г., а още през 1867 г. – за това пише още Филип Тотю.
    Сраженията в Дряновския манастир продължават 10, а не 9 дни – тази грешка е най-упорита и най-трудно ще се коригира. Именно сутринта на 10-я ден са дадени най-много жертви сред въстаниците. Бачо Киро не държи защитна реч пред съда в Търново, а нанася тежък и унизителен удар в лицето на турските угнетители. Стихотворението, което декламира на турски език изобщо няма вид на защита, а проваля усилията на адвоката му да го спаси от смърт. Именно стихотворението го праща на бесилото. Бачо Киро съзнателно търси достойната смърт – много рядко качество за българин. И моля престанете да изтъквате, че най-известните белочерковци са четирима: Бачо Киро, Ц. Церковски, Р. Даскалов и Ал. Бурмов. Набеденият и оплют от местните охулници свещ. Петко Франгов трябва да се постави непосредствено след Бачо Киро по заслуги. Франгов е единственият кадърен летописец на Дряновската епопея и не само на нея – неговият принос в някои отношения превишава този на Захари Стоянов. Последните две-три поколения белочерковци носят тежка вина за низвергване на този голям български патриот и общественик. Писал: Николай М. Теодосиев

Отговор