Начало Ключови думи старобългарска книжовна школа

Ключова дума: старобългарска книжовна школа

Старобългарският книжовник Черноризец Петър и неговото книжовно наследство

След втората четвърт на X в. в българското общество започват да се проявяват симптоми на духовна криза. Може би най-добър израз на тази критична...