Априлското въстание – върховната саможертва

533

Ако искаш да гледаш още подобни видеа, подкрепи ни в Patreon 👉 https://www.patreon.com/bulgarianhistory

Равносметката на Априлското въстание сочи, че през пролетта на 1876 г. близо 10-11 хиляди въоръжени мъже на средна възраст от малко над 25 години се вдигат на оръжие. Благодарение на неуморната дейност на апостолите и личният героизъм на въстаниците за изключително кратък период от време те са организирани и се сражават срещу многократно надвишаващ ги по численост и въоръжение противник. Фактът, че на повечето места Априлското въстание протича средно по 3-4 дена създава тягостното впечатление за провал и повдига неразрешимия и до днес въпрос – може ли то да се определи като успешно. В тази връзка е редно да се припомнят какви са целите, които въстанието преследва, а именно вписването на българите като централна тема в международните разисквания за разрешаване на Източната криза. Така можем да заключим, че в чисто военен аспект въстанието избухва ограничено и по-скоро може да се характеризира като неуспешно, докато в политически план то безспорно постига поставените си задачи и след него целият свят вече говори за ужасите преживени от българите и големите жертви дадени от тях в името на свободата.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.