Скъпи приятели,

За нас е радост и чест да поставим началото на една дългогодишна идея – фонд „Родолюбие“. Тя се роди в хода на десетките реализирани проекти от сдружение „Българска история“, свързани със съвместна работа с български образователни и културни институции. От тогава до днес, ние всячески се опитваме да подпомагаме тези средища  (чрез уроците ни по родолюбие, еднократни финансови помощи за изявени ученици и даряване на техника).

Фонд „Родолюбие“ си поставя една по-отговорна и мащабна цел. Основното му предназначение е да реализира проекти в сферата на формалното и неформалното образование. Фондът ще се финансира от дейността на сдружението и от даренията на всички вас – читатели, зрители и клиенти. Именно това е единствената, но и ключова разлика от проведените до този момент благотворителни инициативи на сдружение „Българска история“ – вашето бъдещо пряко участие в тях.

Фондът е насочен към малките населени места, към училища, детски градини, читалища и изявени деца. Основният критерий в подбора на реципиентите на фонда ще бъде те да работят в посока опресняване на историческата памет, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало, независимо дали на местно или национално ниво, както и утвърждаване на националната ни идентичност.

Заедно помогнахме и на Миладин, който получи техническо обезпечаване в края на 2016 година, за да провежда исторически презентации пред съучениците си. Този общ акт бе и „генерална репитиция“ за началото на фонда. :)

Фондът ще осигурява парична и материална подкрепа на предварително определени от нас и Вас каузи, които ще бъдат обявявани в каналите ни за разпространение на информация – страниците в социалните мрежи и уебсайта ни. Подобен успешен опит имахме в края на 2016 година, когато заедно успяхме да обезпечим едно талантливо дете от видинското село Дреновец. Тогава с ваша помощ му осигурихме пълно техническо обезпечаване, за да провежда той пред съучениците си исторически беседи и презентации.

Фондът си поставя за цел не просто да осигури еднократно финансова или материална подкрепа на получателя (независимо дали той е отделна личност, общност, образователна или културна институции), но и да следи за усвояването на приетите парични или непарични средства от него. По този начин ще целим общата ни подкрепа да създаде устойчивост във времето.

Искаме да ви уверим, че приемаме този проект за лична кауза. Той е следствие от желанието ни да подпомогнем потенциални инициативи, които имат нужда от „леко  побутване“, за да се случат. Вярваме, че репутацията, която успяхме да изградим през последните 5 години е способна да ви убеди в чистотата на намеренията ни и в това, че в нито един момент няма да злоупотребим с отговорността, която ни гласувате.

Ако желаете да получавате известия за старта на всички отделни набирателни кампании, ви приканваме да ни пишете лично съобщение във Facebook страницата с адрес на електронната ви поща.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.